Listy od Bartka

Błagam o pomoc i ratunek

List do portalu zrzutka.pl

Do ojca 22.07.2021r