Trzy Notatki Policji

Interwencja JED-4845N-20131019-53978

Zgłaszający twierdzi iż mąż jego córki po cyt bijatyce w mieszkaniu, nie chce jej i rocznego dziecka wypuścić na noc do zgłaszającego, na miejscu nie stwierdzono przesłanek do założenia NK - nieporozumienie młodego małżeństwa (miesiąc po ślubie) pouczono, odstąpiono.

Interwencja JED-4845N-20131217-65146

Teść zgłaszającego wymienił zamki w mieszkaniu należącym do żony Kamili R. i nie można wejść do mieszkania. Na miejscu potwierdzono iż zgłaszający nie mógł własnym kluczem otworzyć drzwi. Udzielono informacji o sposobie dalszego postępowania.

Interwencja JED-4845N-20131217-65138

Zgłaszający został napadnięty przez zięcia Bartłomieja R. i boi się wyjść z mieszkania. Na miejscu zgłaszający opuścił mieszkanie, nie rości sobie żadnych dalszych pretensji co do zięcia.

Komentarz: Marek R, nie rości sobie żadnych pretensji do zięcia, ponieważ to on zainicjował bójkę wypychając zięcia z mieszkania. Bartek przyszedł - po uprzednim telefonie Kamili R. do rodziców - po rzeczy żony. Do bójki doszło w trakcie rozmowy telefonicznej z córką, dlatego słyszała ona całe zajście, w tym okrzyki matki: "Marek! Marek!", starającej się powstrzymać męża. Rodzina Bartka posiada to nagranie.