Fałszywy donos ojca Kamili R.

  1. Interwencje Policji zainicjowane przez Marka R.

  2. Notatki Policji o braku podstaw do interwencji

  3. Donos Marka R. z fałszywym powołaniem się na interwencje

Interwencje Policji zainicjowane przez ojca Kamil R.
i
notatki Policji o braku podstaw do interwencji

Ojciec Kamili R. zawczasu przygotował sobie możliwość pozbycia się jej męża, Bartka. Umówił się z córką, że gdyby doszło do jakiegoś nieporozumienia z mężem, to żeby po niego zadzwoniła. I tak też zdarzyło się dwa razy. Dwa razy Marek R. przyjeżdżał do córki i natychmiast wzywał Policję. Za drugim razem również Bartek zadzwonił po swojego brata i ojca. W obu przypadka panowie z Policji stwierdzili brak podstaw do interwencji (w aktach jest tylko jedna notatka, dwie pozostałe dotyczą innych sytuacji). Były tylko dwie takie sytuacje, gdyż Kamila R. przestała dzwonić do ojca, gdyż jego reakcja - wezwanie Policji, była mocno przesadzona. Marek R. miał jednak konkretny powód, aby to robić.

Donos ojca Kamili R. z fałszywym powołaniem się na interwencje Policji

5-08-2015r Marek R., ojciec Kamili złożył do MOPS fałszywy donos na rodzinę córki, w którym powołał się na interwencje Policji, jako w pełni uzasadnione. MOPS natychmiast uruchomił procedurę Niebieskiej Karty. Kamila R. odwiedziła MOPS pięć razy, domagając się odstąpienia od procedury - bezowocnie. MOPS stał się najdotkliwszym narzędziem Marka R. do nękania rodziny córki. W sądzie również donos Marka R. i Niebieska Karta zostały potraktowane jako zasadne. Oto pismo, jakie Kamila R. skierowała do MOPS w związku z donosem ojca:

Pismo Kamili do MOPS str. 1
Pismo Kamili do MOPS str. 2
Pismo Kamili do MOPS str. 3
Pismo Kamili do MOPS str. 4
Pismo Kamili do MOPS str. 5
Pismo Kamili do MOPS str. 6
Pismo Kamili do MOPS str. 7
Pismo Kamili do MOPS str. 8
Pismo Kamili do MOPS str. 9
Pismo Kamili do MOPS str. 10
Pismo Kamili do MOPS str. 11
Pismo Kamili do MOPS str. 12